Kurz základů digitální grafiky v Eberswalde

12.12.2019

První prosincový týden roku 2019 se hostitelskou organizací druhé vzdělávací projektové aktivity stala německá partnerská škola Oberstufenzentrum II Barnim v Eberswalde. Na kurzu základů digitální grafiky se naši němečtí kolegové sešli s učiteli z pedagogické školy v Litomyšli a polskými partnery z WSB v Opole. Lektorství kurzu se tentokrát ujali vybraní učitelé z německé školy, kde se mezi jinými vyučuje také obor digitální grafika a webdesign. Kurzu se zúčastnili také čtyři vybraní studenti z německé školy, kteří společně s kurzisty pracovali na zadaných úkolech a případně pomáhali s překladem instrukcí do společného komunikačního jazyka, kterým byla angličtina.

V průběhu pětidenního kurzu se účastníci seznámili se základními nástroji softwarových aplikací Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, přičemž si jejich uživatelské funkce procvičovali na konkrétních praktických zadáních. Vyústěním kurzu byla samostatná tvorba návrhu loga pro náš společný projekt - European Reflection in Fresco, přičemž se podařilo vytvořit hned několik základních návrhů. Poté, co návrhy projdou ještě dalším procesem úprav, bude finální verze loga projektu vybrána v dubnu na následujícím projektovém setkání v Eberswalde.

Kromě pracovní náplně kurzu měli hostující učitelé příležitost navštívit středověké opatství Closter, které se nachází nedaleko Eberswalde a také strávit jeden společný podvečer vycházkou centrem Berlína.