Project story

Sem vložte podnadpis

Sorry, this webpage development is still in progress.

V sousedství

29.11.2020

Doslova za pět minut 12 se učitelům z litomyšlské VOŠP a SPgŠ a jejich projektovým partnerům podařilo zrealizovat mezinárodní tvůrčí setkání, jehož výsledkem je freska ve dvoře Městské knihovny v Litomyšli. Tato nástěnná malba nese název V sousedství. Její návrh je dílem Kateřiny Mičkové, studentky Vyšší odborné školy pedagogické, vítězky školní...

První prosincový týden roku 2019 se hostitelskou organizací druhé vzdělávací projektové aktivity stala německá partnerská škola Oberstufenzentrum II Barnim v Eberswalde. Na kurzu základů digitální grafiky se naši němečtí kolegové sešli s učiteli z pedagogické školy v Litomyšli a polskými partnery z WSB v Opole. Lektorství kurzu se tentokrát ujali...

V posledním říjnovém týdnu týmy učitelů nominované partnerskými školami společně absolvovaly první projektovou vzdělávací aktivitu, tedy první z řady kurzů freskové výmalby.

Pro všechny své žáky, studenty a učitele zorganizovala VOŠP a SPgŠ mimořádnou debatu na aktuální společensko-politická témata s názvem "NAŠE SVOBODA!?". Akce proběhla 8. října 2019 v rámci mezinárodního projektu Erasmus+který nese název Freska - obraz Evropy a posloužila jako myšlenková příprava studentů před prací na výtvarném zadání, které si za...

V našem projektu Freska - obraz Evropy dostali studenti ojedinělou šanci zapojit se, navzdory tomu, že projekty mezinárodní strategické spolupráce nejsou primárně zacíleny na vzdělávání a mobilitu studentů. Dobrovolníci mohou uplatnit své výtvarné nadání a tvořivý potenciál právě při zpracování výtvarného návrhu, který bude následně zrealizován v...