Transferring the design

Let the lines to lead your paintbrush

ENGLISH:

At this point we have the task to transfer the real size design, in fact its lines dividing the areas of different shape and colour, onto the damp layer of intonaco.

The first and very important step is to pin the plastic foil with the design onto the wooden board, which had been installed above the fresco. Precise measuring and proper fixturing is a must, so the foil does not change its position when we roll it up and down repeatedly. Fix a number of nails along the board and tie a string to each of them. The strings will then hold the rolled-up foil while the fresquists paint or spread new layer of lime coating according to planned giornatas. (See the illustrative pictures).

When transferring the design of the given giornata, roll down the foil and make sure it is in the right position. Then, the fresquists trace the lines onto the intonaco with a wooden stick with a tip. We have to work with a very light hand and never draw again a line that has already been drawn. The grooves must be shallow and light, barely to be seen. This is one of the technological stages, which needs absolute concentration and precision.

CZECH:

Nyní máme za úkol přenést obraz ve skutečné velikosti, tedy linie oddělující oblasti různých tvarů a barev, do vlhkého intonaca.

Prvním a nejdůležitějším krokem je připevnění plastové fólie s motivem na dřevěnou lištu, která byla instalována na stěně nad fresku. Přesné měření a pevné uchycení je nutností, aby se fólie při opakovaném rolování nahoru a dolů neposunovala. Na horní lištu přitlučte pevně několik hřebíků a ke každému z nich připevněte provázek. Provázky pak drží svinutou fólii, zatímco freskaři malují, nebo nanáší novou vrstvu vápenné omítky jednotlivých giornat - pracovních fází. (Viz ilustrační obrázky).

Při přenosu designu dané giornaty rozviňte fólii dolů a ujistěte se, že je ve správné poloze. Poté freskaři obtahují linie dřevěnou špejlí s hrotem do vrstvy intonaco. Musíme pracovat velmi lehkou rukou a nikdy neobtahovat již jednou obtaženou čáru. Rýhy musí být mělké a lehké, sotva znatelné. Jedná se o jednu z technologických fází, která vyžaduje absolutní soustředění a přesnost.

POLISH:

GERMAN: 

FRENCH: