ENGLISH:

When speaking about fresco, which means fresh in Italian, we mean the technique of mural painting done onto freshly laid lime plaster by mineral pigments diluted in water. To understand and succeed in this craft, we will introduce the basic materials, needed equipment and the stages of technological process step by step in the following pages.

CZECH:

Mluvíme-li o fresce, což v italštině znamená čerstvé, máme na mysli techniku nástěnné malby prováděnou na čerstvě položenou vápennou omítku minerálními pigmenty rozředěnými ve vodě. Abychom tomuto řemeslu porozuměli a uspěli, představíme si na následujících stránkách základní materiály, potřebné vybavení a fáze technologického procesu krok za krokem.

POLISH:

Mówiąc o fresku, co po włosku oznacza świeży, mamy na myśli technikę malowania ściennego na świeżo położonym tynku wapiennym za pomocą rozpuszczonych w wodzie pigmentów mineralnych. Aby zrozumieć i odnieść sukces w tym rzemiośle, przedstawimy na kolejnych stronach krok po kroku podstawowe materiały, potrzebny sprzęt i etapy procesu technologicznego.