Intonaco

Smooth layer

ENGLISH

Intonaco is an Italian name for the surface coating, very fine and smooth, intended to receive the paint.

Recommended formula:

  • 1 part sand, grain size 0,2 cm maximum
  • 1 part lime (CL 90 or higher, 95, 98, EN 459-1 CL 90-S)

Dry mix one part air lime and one part silicon sand and gradually add water to obtain a smooth and easy-to-work plaster. However, the mortar should not be liquid. The layer should have a thickness of not more than 0,5 cm. The intonaco must be applied to the wall in small quantities with a trowel, then leveled with a light wooden trowel, then smoothed with a metal stainless steel trowel. The surface becomes absolutely soft and smooth.

When smoothing the surface, do not press too hard and do not smooth a spot too often, otherwise the plaster will close and the painting will become difficult.

CZECH

Intonaco je italský název pro svrchní vrstvu omítky - štuk, velmi jemný a hladký, na který malujeme.

Doporučený poměr je 1:1

  • 1 díl písku, zrnitost maximálně 0,2 cm
  • 1 díl vápna (CL 90 nebo vyšší, 95, 98, EN 459-1 CL 90-S)

Nasucho smíchejte jeden díl vápenného hydrátu a jeden díl křemičitého písku a po troškách přidávejte vodu, abyste získali hladkou a snadno zpracovatelnou směs. Malta by však neměla být tekutá. Intonaco je silné maximálně 0,3 - 0,5 cm. Nanáší se na stěnu v malých množstvích zaoblenou zednickou lžící - kočičí jazyk, poté se roztírá hladkým dřevěným hladítkem a následně se uhladí kovovým nerezovým hladítkem. Povrch je rovný a hladký.

Při hlazení na štuk netlačte příliš silně a nepřecházejte jedno místo příliš často, jinak se omítka uzavře a pigmenty na ní nebudou ulpívat.

Stanovit správný okamžik kdy začít malovat můžete následujícím testem. Technologická pauza mezi nanášením a malováním je závislá na povětrnostních podmínkách, ale zpravidla trvá 4 - 6 hodin.

POLISH

Intonaco to włoska nazwa powłoki powierzchniowej, bardzo cienkiej i gładkiej, przeznaczonej do nakładania farby.

Zalecana formuła:

  • 1 część piasku, ziarnistość maks. 0,2 cm
  • 1 część wapna (CL 90 lub wyższy, 95, 98, EN 459-1 CL 90-S)

Wymieszać na sucho jedną część wapna napowietrzonego i jedną część piasku kwarcowego i stopniowo dodawać wodę, aby uzyskać gładki i łatwy w obróbce tynk. Zaprawa nie powinna być jednak płynna. Warstwa powinna mieć grubość nie większą niż 0,5 cm. Intonaco należy nakładać na ścianę w niewielkich ilościach za pomocą pacy, następnie wyrównywać lekką pacą drewnianą, a następnie wygładzać pacą metalową ze stali nierdzewnej. Powierzchnia staje się absolutnie miękka i gładka.

Podczas wygładzania powierzchni nie dociskaj zbyt mocno i nie wygładzaj zbyt często miejsca, w przeciwnym razie tynk zamknie się i malowanie stanie się trudne.

GERMAN

Intonaco ist die italienische Bezeichnung für den sehr feinen und glatten Oberflächenputz, der zur Aufnahme von Farbe bestimmt ist.

Empfohlene Formel:

  • 1 Teil Sand, Körnung maximal 0,2 cm
  • 1 Teil Kalk (CL 90 oder 95 oder 98, EN 459-1 CL 90-S)

Mischen Sie eine Portion Luftkalk und eine Portion Kieselsand trocken und fügen Sie nach und nach Wasser hinzu, um eine glatte und leicht zu verarbeitende Beschichtung zu erhalten. Der Mörtel sollte jedoch nicht flüssig sein. Die Schicht sollte eine Dicke von nicht mehr als 0,5 cm haben. Der Intonaco wird in kleinen Mengen mit einer Kelle auf die Wand aufgetragen, dann mit einem leichten Holzspachtel ausgeglichen und anschließend mit einer metallischen Edelstahlkelle geglättet. Die Oberfläche wird absolut weich und glatt.

Beim Glätten der Oberfläche nicht zu fest andrücken und eine Stelle nicht zu oft glätten, sonst schließt sich der Putz und das Malen wird schwierig.


FRENCH

Intonaco est un nom italien pour l'enduit de surface, très fin et lisse, destiné à recevoir la peinture.

Formule recommandée :

  • 1 part de sable, granulométrie 0,2 cm maximum
  • 1 part de chaux (CL 90 ou plus, 95, 98, EN 459-1 CL 90-S)

Mélanger à sec une mesure de chaux aérienne et une mesure de sable siliceux et ajouter progressivement de l'eau pour obtenir un enduit onctueux et facile à travailler. Cependant, le mortier ne doit pas être liquide. La couche doit avoir une épaisseur ne dépassant pas 0,5 cm. L'intonaco doit être appliqué sur le mur en petites quantités avec une truelle, égalisé ensuite avec une taloche légère en bois, puis lissé avec une lisseuse métallique en inox. La surface devient absolument douce et lisse.

En lissant la surface, ne pas appuyer trop fort et ne pas lisser un endroit trop souvent, sinon l'enduit se ferme et la peinture sera difficile.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.