Materials

Sem vložte podnadpis

ENGLISH:

All materials used for fresco are non-toxic and environment friendly. We are going to speak about two basic kinds, materials for construction and coloured pigments for painting.

The right choice of materials is crucial for successful fresco implementation and you can learn the details in the separate pages.

CZECH:

Všechny materiály použité pro tvorbu fresky jsou netoxické a šetrné k životnímu prostředí. Budeme hovořit o dvou základních druzích, stavebních materiálech a barevných pigmentech pro malbu.

Správná volba materiálů je zásadní pro úspěšnou realizaci fresky, a proto podrobnosti jsou rozpracovány na samostatných stránkách.

POLISH:

Wszystkie materiały użyte do wykonania fresku są nietoksyczne i przyjazne dla środowiska. Mówimy tutaj o dwóch podstawowych rodzajach: materiałach konstrukcyjnych oraz pigmentach mineralnych do malowania.

Właściwy dobór materiałów ma kluczowe znaczenie dla udanej realizacji fresku, dlatego szczegóły można poznać na osobnych stronach.


FRENCH:

Tous les produits utilisés pour la fresque sont non toxiques et respectueux de l'environnement.

Deux types de matériaux : les matériaux pour les enduits et les pigments colorés pour la peinture. Le bon choix de ceux-ci est crucial pour une mise en œuvre réussie de la fresque, vous pouvez donc les découvrir dans les pages suivantes.