Choice of pigments

Sem vložte podnadpis

ENGLISH:

Mineral pigments are the base of the fresco. Thin dilution of pigments in demineralized water are applied onto the damp surface of intonaco layer, they stick onto the surface and make colourful sediments.

Generally, two kinds of pigments are compatible and stable with lime mortar.

Natural mineral pigments such aslarge variety of yellow ochres, red ochres depending on the origin, Raw Umber, Burnt Umber, Raw Sienna, Burnt Sienna

Synthetic pigments, which are mineral pigments that have undergone chemical transformation. They are cobalt blue, cadmium red, cobalt green and chrome green.

A great variety of pigments exists but it's better to test them to see the reasction with lime coat.

The complete list of verified and tested pigments is provided in PDF file.

Organic, animal and plant dyes are not recommended for fresco painting since they are not compatible with lime.

CZECH:

Základem freskové výmalby jsou minerální pigmenty. Pigmenty velmi ředěné v destilované vodě se nanáší na vlhký povrch vrstvy intonaco, ulpívají na povrchu a vytvářejí barevné sedimenty.

Obecně, kompatibilní a stabilní s vápennou maltou jsou dva druhy pigmentů.

Přírodní minerální pigmenty, jako je široká škála žlutých okrů, červených okrů, přírodní umber, pálený umber, surový sien, nebo pálený sien

Syntetické pigmenty, což jsou minerální pigmenty, které prošly chemickou transformací, jsou například kobaltově modrá, kadmiově červená, kobaltová zelená a chromová zelená.

Existuje široká škála pigmentů, ale je lepší je otestovat, abychom si ověřili jak reagují s vápennou omítkou a zda jsou stabilní.

Úplný seznam ověřených a testovaných pigmentů je uveden v souboru PDF.

Organická, živočišná a rostlinná barviva se pro malování fresek nedoporučují, protože nejsou kompatibilní s vápnem.

POLISH:

GERMAN:

FRENCH:

Généralement, deux types de pigments sont compatibles et stables avec l'enduit de chaux. Pigments minéraux naturels tels que la grande variété, selon l'origine, d'ocres jaunes, d'ocres rouges, de terres d'ombres naturelles ou calcinées, de terres de Sienne.

Les pigments synthétiques sont des pigments minéraux ayant subi une transformation chimique : bleu de cobalt véritable, rouge de cadmium, vert de cobalt,  vert de chrome.

Une grande variété de pigments existe mais il vaut mieux les tester pour voir la réaction à la chaux. La liste complète des pigments vérifiés et testés est fournie en fichier PDF.

Les teintures organiques, animales et végétales ne peuvent pas être utilisées dans la peinture à fresque car elles ne sont pas compatibles avec la chaux.