Tools

Sem vložte podnadpis

ENGLISH:

To prepare the construction site for fresco implementation, we will generally talk about three types of tools and equipment: construction tools, painting tools and workplace equipment.

CZECH:

Pro přípravu staveniště na realizaci fresky potřebujeme obecně tři typy nástrojů a zařízení: stavební nářadí, malířské potřeby a vybavení staveniště.

POLISH: 

Aby można było wykonać fresk, musimy użyć trzech rodzajów narzędzi i sprzętu: narzędzia budowlane, materiały malarskie i wyposażenie placu budowy.

GERMAN: 

FRENCH:

Pour préparer le chantier de la réalisation de la fresque, trois types d'outils et d'équipements sont nécessaires : les outils pour les enduits, les outils pour la peinture et les équipements de travail.